’MSN’ – ver­dens far­lig­ste an­greb­s­trio

BT - - SPORTEN -

Bar­ce­lo­na har sco­ret 112 mål i sa­e­so­nen. Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar har no­te­ret sig for 90 af dem. NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: »Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, hvad de tre har pra­este­ret i den­ne sa­e­son. Med 90 mål er det jo be­sna­e­ren­de at na­ev­ne dem som al­le tre år­sa­ger ale­ne til, at Bar­ce­lo­na nu står med mester­ska­bet.«

»Sa­er­ligt Suárez har til­ført no­get ek­stra til Bar­ce­lo­na. Han har teg­net sig for 40 mål ale­ne, og han har en us­am­men­lig­ne­lig sult og ae­r­ger­rig­hed. At de nu har den her sinds­sygt ag­gres­si­ve an­gri­ber, kla­e­der hol­det. Suárez har tre gan­ge i sa­e­so­nen la­vet fi­re mål, hvis vi ta­el­ler po­kal­tur­ne­rin­gen med. Han har la­vet 12 i de sid­ste fi­re. Det er helt vildt.«

»Han gi­ver det no­get bid. Han la­ver nog­le dyb­de­løb, og Bar­ce­lo­na spil­ler mere di­rek­te med ham. Det var no­get Bar­ce­lo­na al­le­re­de for­søg­te un­der Mar­ti­no, men det er ble­vet per­fek­tio­ne­ret med ham. Det har tid­li­ge­re må­ske va­e­ret lidt pa­ent. I vir-

ke­lig­he­den er Suárez må­ske mere en At­léti­co-spil­ler end en Bar­ce­lo­na-spil­ler, for­di han er mere bis­set. Men det er ba­re no­get, Bar­ce­lo­na har brug for. Han har gi­vet dem en ny di­men­sion.«

FOTO: EPA

Lu­is Suárez (tv.) Ney­mar og Lio­nel Mes­si (th.) har sco­ret 90 mål til­sam­men.

FOTO: REU­TERS

Hun­dre­de­vis af fans in­va­de­re­de ba­nen i Gra­na­da for at ly­køn­ske Da­ni Al­ves (foto) og co., da Bar­ce­lo­na en­de­lig kun­ne kal­de sig span­ske me­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.