Slutt­g­art

BT - - SPORTEN -

NEDRYKNINGSDRAMA Jannik Vester­gaards Wer­der Bre­men, som via 0-0 trak nit­ten og skul­le i play-off mod num­mer tre fra 2. Bun­des­liga, som er FC Nür­n­berg.

Men tre mi­nut­ter før tid ske­te mirak­let så. Zlat­ko Junuzovic slog en fris­parks­bold ind i straf­fes­parks­fel­tet, hvor ve­te­ra­nen Clau­dio Pizar­ro nå­e­de hø­jest og he­a­de­de bol­den ud til Ant­ho­ny Ujah i straf­fes­parks­fel­tets høj­re si­de. Ni­ge­ri­a­ne­ren send­te den ind mod mid­ten, hvor Wer­ders se­ne­ga­le­ser, Pa­py Dji­lo­bod­ji, blandt ven­ner og fjen­der fik skra­bet bol­den det sid­ste styk­ke over mål­stre­gen. ’Du kan red­de vo­res røv’ »Jeg sag­de til Ujah, da jeg skif­te­de ham ind, at nu har du chan­cen for at skri­ve hi­sto­rie. Du kan red­de vo­res røv,« sag­de Wer­der Bre­men-tra­e­ner, Vik­tor Skrip­nik, ef­ter kam­pen til sport.de.

1-0 holdt kam­pen ud, og der­med var Wer­der Bre­men red­det. I ste­det over­lod klub­ben sor­te­per til Ein­tra­cht Frank­furt, Stutt­g­art og Leon An­drea­sen og Uf­fe Be­chs klub, Han­nover 96, der al­le­re­de var ryk­ket ned in­den sid­ste spil­ler­un­de. De to di­rek­te op­ryk­ke­re er SC Frei­burg og Yus­suf Poul­sens klub, RB Leipzig.

Bay­ern Mün­chen gen­vandt mester­ska­bet for­an Borus­sia Dort­mund og Bay­er Le­ver­ku­sen, og de tre går di­rek­te i Cham­pions League. Tak­ket va­e­re en sejr på 2-0 ude over Darmstadt 98 i går tog An­dreas Chri­sten­sens klub, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, fjer­de­plad­sen, som gi­ver kva­li­fi­ka­tions­plads til Eu­ro­pas fineste klub­tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.