Men­tal styr­ke

BT - - SPORTEN -

På en må­ned fra slut­nin­gen af marts til slut­nin­gen af april smed Bar­ce­lo­na 11 po­int og røg ud af Cham­pions League. Al­li­ge­vel rej­ste hol­det sig og vandt de re­ste­ren­de kam­pe stort. NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: »At Bar­ce­lo­na kom sig over den kri­se, det mas­si­ve kol­laps, vi­ser sta­erk men­tal styr­ke. Når man ta­ber tre kam­pe på stri­be og ry­ger ud af Cham­pions League, er det ik­ke let at rej­se sig. Men de for­må­e­de at over­vin­de chok­ket, og det har va­e­re af­gø­ren­de, at de kun­ne det. Så ta­et som kon­kur­ren­cen har va­e­ret med Re­al Madrid og At­léti­co, skul­le de ik­ke ha­ve smidt mere, før de hav­de va­e­ret fa­er­di­ge. Det har va­e­ret af­gø­ren­de, at de har rejst sig oven på de­res sam­men­brud.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.