Ti­den uden Mes­si

BT - - SPORTEN -

26. sep­tem­ber fik Lio­nel Mes­si en slem kna­eska­de, der holdt ar­gen­ti­ne­ren ude i to må­ne­der. Men trods hans fra­va­er tab­te Bar­ce­lo­na i den tid kun en en­kelt liga­kamp (1-2 ude til Se­vil­la) og vandt re­sten. NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: »I de to må­ne­der i ef­ter­å­ret, hvor Mes­si var ude med en ska­de i kna­e­et, løf­te­de sa­er­ligt Ney­mar hol­det til nye høj­der. Han og de an­dre Bar­ce­lo­na-spil­le­re viste, at de godt kun­ne uden de­res stør­ste stjer­ne, og nu hvor hele bra­et­tet skal gø­res op, har det og­så va­e­ret af­gø­ren­de. Ney­mar blev vok­sen og tog over for Mes­si.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.