Kan slip­pe for mén fra vå­de­skud

BT - - SPORTEN -

Spe­edway­kø­re­ren Ken­ni Lar­sen sva­e­ve­de mel­lem liv og død, ef­ter han 21. april blev ramt i ho­ve­d­et af et skud fra et luft­ge­va­er. Men ef­ter at ha­ve lig­get i re­spira­tor og gen­nem­gå­et to hjer­ne­ope­ra­tio­ner er der mu­lig­hed for, at han helt slip­per for mén. Det be­ret­ter hans fa­mi­lie til fy­ens.dk. »Ken­ni har det meget bed­re. Han er sta­dig ind­lagt og ven­ter på at kom­me på Ham­mel (Ham­mel Neu­ro­cen­ter, red.). Han er hjem­me hver dag i ot­te ti­mer. »Vi som fa­mi­lie tror ik­ke, Ken­ni har no­gen ska­der, men han tra­en­ger til at genop­tra­e­ne lidt og til at få ro til at kom­me sig. Han vil prø­ve at cyk­le lør­dag, ly­der det fra fa­mi­li­en.

Fa­mi­li­en har tid­li­ge­re for­kla­ret, at det var et uheld, der var år­sag til, at Ken­ni Lar­sen blev ramt i ho­ve­d­et af skud fra et luft­ge­va­er.

Po­li­ti­et har op­lyst, at der in­gen vid­ner var til sku­depi­so­den, og at man af­ven­ter at ta­le med Ken­ni Lar­sen for at få af­kla­ret om­sta­en­dig­he­der­ne om­kring epi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.