Spin­kelt kvart­fi­na­le­håb le­ver

BT - - SPORTEN -

det fint med de se­ne­ste par år. Man kan hå­be, at de kom­mer lidt slapt fra start, og så se, hvad vi kan gø­re ved dem,« si­ger Oli­ver Laurid­sen og un­der­stre­ger til­tro­en til sit eget hold: Vi har må­l­mands­spil­let og spids­kom­pe­ten­cer­ne til at kun­ne dril­le et hvil­ket som helst hold på en god dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.