DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Det er ef­ter­hån­den 29 kam­pe si­den, at FC Kø­ben­havn se­ne­st tab­te en Su­per­liga-kamp i Par­ken, hvil­ket og­så er re­kord for klub­ben.

Og spørger man Dan­ske Spil, så kom­mer der og­så gå no­get tid end­nu, før de må gå fra Par­ken som ta­be­re af en Su­per­liga-kamp.

Så­le­des får man blot od­ds 1,35 på, at det før­ste ne­der­lag ind­tra­ef­fer i ef­ter­å­ret 2016, hvor­for der vur­de­res ret us­and­syn­ligt, at FC Kø­ben­havn ta­ber en­ten mor­gen­da­gens hjem­me­kamp mod FC Nord­s­ja­el­land el­ler sa­e­so­nens sid­ste kamp i Par­ken mod AGF.

Tror man på, at vi skal helt frem til for­å­ret 2017 for at fin­de det na­e­ste FCK-ne­der­lag i Par­ken i Su­per­liga­en, er der od­ds 6,50 at hen­te, mens end­nu en sa­e­son uden ne­der­lag be­løn­nes med od­ds 12,00 sva­ren­de til, at na­e­ste ne­der­lag kom­mer i ef­ter­å­ret 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.