1,65

BT - - SPORTEN -

Ti­den ef­ter Ja­ck But­land blev ska­det har va­e­ret lig med man­ge mål for Sto­ke, da fem af seks kam­pe si­den da har va­e­ret med tre mål el­ler mere. Her ga­el­der det en li­ge­gyl­dig kamp mod West Ham, og det lig­ner end­nu en­gang man­ge mål. West Ham har og­så va­e­ret sa­er­de­les må­l­ri­ge på det se­ne­ste med nu ni kam­pe i tra­ek over den­ne må­l­linje, og da Sout­hamp­ton for­ment­lig vin­der de­res kamp, kan West Ham kun bru­ge sej­ren til no­get. Det bør alt an­det li­ge åb­ne op for en meget chan­ce­rig kamp, hvor mindst tre mål vir­ker meget sand­syn­ligt.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.