4,80

BT - - SPORTEN -

Let­te­re ab­surd od­ds på po­int­de­ling i den­ne kamp. Man­che­ster Ci­ty er i top fi­re med blot uaf­gjort, blot Man­che­ster Uni­ted ik­ke vin­der med 19 mål over Bour­ne­mouth, og det sker trods alt ik­ke. Det ved man selv­føl­ge­lig godt, in­den man lø­ber på ba­nen, og der­for sat­ser Man­che­ster Ci­ty na­ep­pe hele bu­tik­ken imod et hold, der fak­tisk har le­ve­ret gan­ske pa­ent i de se­ne­ste par kam­pe. Swan­sea er nor­malt et fint hjem­me­hold, og de vil gi­vet­vis og­så ger­ne slut­te sa­e­so­nen pa­ent af for­an eg­ne fans. I det lys skal der va­e­re glim­ren­de va­er­di i kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.