2 ,45

BT - - SPORTEN -

Med Eu­ro­pa League-fi­na­len blot tre da­ge va­ek vil det un­dre meget, hvis ik­ke Li­ver­pool kom til den­ne kamp med al­le re­ser­ver­ne. Der er så godt nok et par for­nuf­ti­ge spil­le­re iblandt, men det bør alt an­det li­ge gi­ve West Bromwich en klar for­del. Va­er­ter­ne har ik­ke im­po­ne­ret på det se­ne­ste rent re­sul­tat­ma­es­sigt, men viste i ude­kam­pen mod Tot­ten­ham, at man ik­ke er gå­et helt på fe­rie end­nu, og hol­dets hur­ti­ge of­fen­si­ve spil­le­re kan kom­me til at gø­re ondt på en for­ment­lig us­am­men­spil­let bag­ka­e­de. Her går vi ef­ter en sejr til West Bromwich.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.