BTs le­der onsdag: ’Mes­ser­s­ch­midts dum­hed’

BT - - DEBAT - la­es hele le­de­ren på bt.dk/le­der

Dansk Fol­ke­par­tis sto­re håb, den stem­me­slu­gen­de Morten Mes­ser­s­ch­midt, fø­ler sig po­li­tisk for­fulgt, for­di EU-par­la­men­tets pra­esi­di­um kra­e­ver 2,9 mio. kr. be­talt til­ba­ge. Iføl­ge et enstem­migt pra­esi­di­um har EU-par­la­men­ta­ri­ke­ren mis­brugt EU-mid­ler til at fø­re valg­kamp i strid med reg­ler­ne.

Foto: Erik Ref­ner

Der er tra­di­tion for, at stu­de­ren­de går på ga­den, når der plan­la­eg­ges og gen­nem­fø­res nedska­e­rin­ger på ud­dan­nel­ses­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.