Uhold­bar Le­vako­vic-dom

BT - - DEBAT - LOV OG RET

Pe­ter Skaarup (DF), grup­pe­for­mand Hø­jeste­rets dom tors­dag over stor­for­bry­de­ren Gi­mi Le­vako­vic, som be­ty­der, at han ik­ke ud­vi­ses af Dan­mark, er no­get af en ma­ve­pla­sker.

Død­strus­ler og be­sid­del­se af en skar­pladt pi­stol straf­fes alt­så kun med halvan­det års fa­engsel.

Dom­men er meget skuf­fen­de og et klart sig­nal til mig som po­li­ti­ker om at sør­ge for at stram­me loven i en fart. Jeg har nu ind­kaldt ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg i ha­ste­sam­råd.

Det er helt uhold­bart, at en mand som Le­vako­vic, som har så man­ge grove dom­me på samvit­tig­he­den, og som på al­le ta­en­ke­li­ge må­der be­la­ster det dan­ske sam­fund, kan få lov til at bli­ve i lan­det. Ud­vis­nings­reg­ler­ne skal stram­mes!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.