BORTVISNING?

BT - - DEBAT -

Axel Ni­el­sen »Ty­ve­ri af kas­sen« er nor­malt bort­vis­nings­grund. Så­dan bur­de det og­så va­e­re i det po­li­ti­ske sy­stem. Det vil­le ha­ve va­e­ret dej­ligt, hvis den­ne sel­v­op­ta­ge­de og yderst ar­ro­gan­te hr. Mes­ser­s­ch­midt var ble­vet bort­vist fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Så skul­le vi da ik­ke hø­re på hans yt­rin­ger. Han bur­de la­e­se lidt om Eu­ro­pas hi­sto­rie og ind­se, at hvis Eu­ro­pa går i op­løs­ning, vil hi­sto­ri­en gen­ta­ge sig, for­di vi ik­ke har la­ert af den. Der er desva­er­re en ten­dens til en ube­ha­ge­lig drej­ning til et na­tio­na­li­sti­ske høj­re i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.