MÅ SELV TIL LOM­MER­NE

BT - - DEBAT -

Tie­de­mann

Det er ae­r­ger­ligt, at det blev et pro­blem for DF. Jeg stem­mer ik­ke selv på dem, men mora­len skal uan­set par­ti va­e­re i højsa­e­det. Tøn­ders borg­me­ster dø­de i dag. Han var den, der på bor­gen sag­de nog­le go­de ord om at hol­de sig til re­ne ord og ik­ke ska­en­des, men ar­bej­de for de stem­mer der sat­te med­lem­mer­ne på de­res sto­le. Mes­ser­s­ch­midts moral sy­nes no­get ru­sten. Han må selv til lom­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.