BORTFORKLARING

BT - - DEBAT -

Poul An­der­sen

Nu ske­te det så at­ter en gang, at en fol­ke­valgt ik­ke kun­ne hol­de stien ren og prø­ver at bort­for­kla­re tin­ge­nes ret­te sam­men­ha­eng. Vi stak­kels va­el­ge­re må jo gang på gang fø­le os til grin og skal jo al­tid va­e­re kor­rek­te i for­hold til skat og lig­nen­de. Men det bur­de jo og­så ga­el­de for flok­ken in­de på Bor­gen og ne­de i EU. Men der er åben­bart for­skel på folk og det, de kan slip­pe af sted med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.