En­heds­li­sten i ny EU-strid

BT - - NYHEDER -

En­heds­li­sten skra­em­me nog­le va­el­ge­re va­ek,« si­ger han.

På års­mø­det ka­em­pe­de En­heds­li­stens fol­ke­tings­med­lem Chri­sti­an Juhl imod be­slut­nin­gen om at stil­le op til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet i eget navn.

Han var skuf­fet, da re­sul­ta­tet fo­relå. »Det er trist,« si­ger han. Chri­sti­an Juhl ad­va­rer og­så mod at tro, at man ba­re kan love fol­ke­be­va­e­gel­sen en po­se pen­ge fra EU, når der fin­des gan­ske skrap­pe reg­ler for den slags.

»Det er ret us­and­syn­ligt, at man kan over­fø­re mid­ler til fol­ke­be­va­e­gel­sen. Mes­ser­s­ch­midt har li­ge haft fin­gre­ne i klem­me,« si­ger Chri­sti­an Juhl med hen­vis­ning til, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt fra Dansk Fol­ke­par­ti skal be­ta­le 2,9 mio. kr. til­ba­ge.

Per­nil­le Skip­per er glad for, at par­ti­et har få­et grønt lys til at stil­le op.

»Vi skal ha­ve en ven­stre­o­ri­en­te­ret EU-kri­tik hø­je­re op på dags­or­de­nen. Jeg hå­ber sta­dig på et valg­for­bund med fol­ke­be­va­e­gel­sen. For­hå­bent­lig fø­rer det til, at EU-mod­stan­den sti­ger i Dan­mark og i he­le Eu­ro­pa,« si­ger hun.

»Jeg tror, der er plads til os beg­ge, så vi kan få to man­da­ter,« si­ger Per­nil­le Skip­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.