Lav di­ne eg­ne skum­fi­du­ska­ger

BT - - NYHEDER -

KLASSIKER MED FORNYELSE Et bål, en pind, en klat dej el­ler en skum­fi­dus. Om det er sno­brød el­ler skum­fi­du­ser, der ry­ger over glø­de­r­ne, er ud­fal­det det sam­me. Hyg­ge og samva­er. kra­e­ver lidt me­re at la­ve dem, men du får sta­dig en me­get en­kel des­sert uden fon­ta­e­ner og fyr­va­er­ke­ri, men som sta­dig er su­per la­ek­ker,« for­kla­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

Den klas­si­ske skum­fi­dus­sandwich er ble­vet til en ’åben sandwich’ be­stå­en­de af to småka­ge­bun­de med skum­fi­du­ser på den ene og cho­ko­la­de­ga­na­che og ka­ra­mel­fyld­te hin­d­ba­er på den an­den. Hvor me­get du selv vil gø­re ud af di­ne s’mo­res der­hjem­me, er dog helt op til dig selv. Ga­na­che el­ler Nu­tel­la »S’mo­res kan gå fra det mest enk­le og let­te, hvor man ba­re plyn­drer Net­to for skum­fi­du­ser og kiks, til en des­sert, man la­ver helt fra bun­den der­hjem­me,« un­der­stre­ger BTs des­sert­kok.

Du kan med an­dre ord føl­ge op­skrif­ten her på si­den sla­visk el­ler nø­jes med at la­ve no­get af det selv, f.eks. skum­fi­du­ser­ne el­ler småka­ge­bun­de­ne.

»Du kan og­så skif­te ga­na­chen ud med Nu­tel­la. Det kom­mer helt an på, om du vil im­po­ne­re ga­ester­ne,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.