Ho­bro sej­rer langt om la­en­ge på lyk­ke­ba­ne i Oden­se

BT - - SUPERLIGA -

En­de­lig! Så­dan må Ho­bro-spil­ler­ne ha­ve følt det, da det i går blev til den før­ste sejr i Su­per­liga­en i umin­de­li­ge ti­der. Op­gø­ret mel­lem OB og Ho­bro end­te nem­lig med en 1-0-sejr til ga­ester­ne, og det var bå­de for­å­rets før­ste sejr samt den før­ste sejr med Ove Pe­der­sen som tra­e­ner. Det var sam­ti­dig den før­ste liga­sejr i den­ne sa­e­son i 17 kam­pe for Ho­bro, der se­ne­st vandt 23. ok­to­ber over AGF. Som en kuri­øs de­tal­je, så kom sej­ren på det sta­dion, hvor even­ty­ret i Su­per­liga­en be­gynd­te i juli i 2014, da Ho­bro den­gang vandt 2-1 over OB.

Kort før pau­sen send­te Ho­bro en lang bold frem. An­ders Holvad da­ek­ke­de den af og lag­de den til ret­te for Wil­fri­ed Do­moraud, der lidt uden for fel­tet brag­te Ho­bro for­an 1-0 med et fladt skud. Ras­mus Fester­sen fik en ka­em­pe mu­lig­hed for at ud­lig­ne, da OB fik til­kendt et straf­fes­park 18 mi­nut­ter før tid, men un­ge Ale­xan­der Ny­bo red­de­de skud­det og holdt Ho­bro på kurs mod sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.