DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter fi­re suc­ces­ful­de sa­e­so­ner i fran­ske PSG har den sven­ske fod­bold­stjer­ne Zla­tan Ibra­him­ovic valgt at for­la­de den sten­ri­ge klub, som na­tur­lig­vis be­gra­e­der ta­bet af den ka­ris­ma­ti­ske og mål­slu­gen­de an­gri­ber.

Hvem der fremad­ret­tet får gla­e­de af Zla­tan Ibra­him­ovi­cs ev­ner med den lil­le run­de er end­nu uvist.

Men skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne fra Bet25, så er na­e­ste desti­na­tion USA. Så­le­des får man blot od­ds 1,30 på, at hans na­e­ste klub er LA Ga­laxy.

»Til­gan­gen af Zla­tan Ibra­him­ovic vil va­e­re en ge­vinst for he­le MLS, og med den øko­no­mi der ef­ter­hån­den er ble­vet op­byg­get i liga­en, be­hø­ver Zla­tan nok na­ep­pe gå ned i løn. Des­u­den har sven­ske­ren tid­ligt talt varmt om mu­lig­he­den for at spil­le og bo i USA,« ly­der be­grun­del­sen fra Bet25-od­ds­sa­et­ter Nik­las Nür­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.