2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Svend­borg skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. In­gen af de to hold har over­be­vist så langt i nedryk­nings­spil­let, og lig­ger så­le­des kun li­ge over stregen. Det kan der­for nemt bli­ve en me­get nervøs kamp, og selv om det ta­ler imod spil­let, at AB Tår­n­by har tabt al­le fem ude­kam­pe så langt, så har Svend­borg hel­ler ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de hjem­me med fi­re ne­der­lag i fem for­søg. Der­til kom­mer, at va­er­ter­ne har ka­ran­ta­e­ne til Jo­nas Hvil­som og Fa­bri­ce N´dong, så alt an­det li­ge bør der va­e­re va­er­di i po­int til ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.