1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her mod slut­nin­gen af sa­e­so­nen er der en ra­ek­ke kam­pe uden den sto­re be­tyd­ning, og det bur­de åb­ne op for målscor­in­gen. Hels­in­gør er et hold, der ger­ne vil spil­le bol­den op, og ser man bort fra den se­ne­ste kamp i Lyng­by, har der og­så va­e­ret pa­ent med mål i hol­dets ny­ligt spil­le­de kam­pe. Kas­per Eng­hardt har ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket og­så skal va­e­re en for­del af spil­let. HB Kø­ge har og­så va­e­ret no­get me­re må­l­ri­ge i for­å­ret un­der Hen­rik Le­hm end man var i ef­ter­å­ret, så alt an­det li­ge bør der va­e­re lagt op til en kamp med mini­mum tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.