3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har godt nok va­e­ret man­ge mål i den­ne sa­e­son i de holds kam­pe, men al­li­ge­vel sy­nes der at va­e­re fin va­er­di i et spil på et uaf­gjort re­sul­tat. Det er nem­lig et af de sto­re lo­ka­l­op­gør i Sto­ck­holm, og må­ske der­for spil­ler de to hold stort set al­tid ta­et­te kam­pe mod hin­an­den. Af de se­ne­ste 10 ind­byr­des op­gør er blot ét af dem endt med en sejr stør­re end ét mål til en af si­der­ne, og he­le seks af kam­pe­ne er endt uden vin­der. In­gen af hol­de­ne har få­et no­gen fan­ta­stisk sa­e­son­start, og der­for skal man helst ik­ke ta­be til ae­r­ke­ri­va­len - det ri­mer på et kryds.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.