Kna­eg­te stjal gaf­fel­truck og kør­te rundt

BT - - NYHEDER -

Tre dren­ge blev nat­ten til i går an­holdt, ef­ter at de først på nat­ten stjal en stor gaf­fel­truck fra en virk­som­hed og her­ef­ter ’kør­te rundt i Fre­de­riks­havns ga­der på må og få’. Det op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti. De tre dren­ge er hen­holds­vis 15, 15 og 14 år og stjal gaf­fel­truck­en, ef­ter at de var krav­let over heg­net til virk­som­he­den MAN Die­sel.

»De tre dren­ge kør­te fra ste­det i gaf­fel­truck­en og kør­te di­rek­te gen­nem po­r­ten på ste­det, som var ud­ført i kraf­tigt me­tal. Po­r­ten blev kørt ned og helt øde­lagt, hvor­ef­ter gaf­fel­truck­en blev ført ud i de fre­de­riks­havn­ske ga­der,« skri­ver vagt­chef Karsten Høj­rup Kri­sten­sen.

Han be­skri­ver gaf­fel­truck­en som va­e­ren­de 5-7 me­ter lang og fle­re gan­ge stør­re end en nor­mal gaf­fel­truck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.