61-årig svensk stats­bor­ger idømt liv­s­tid for fol­ke­mord i Rwan­da

BT - - NYHEDER -

En 61-årig mand er ved by­ret­ten i Sto­ck­holm idømt fa­engsel på liv­s­tid for at an­stif­te til og del­ta­ge i fol­ke­mord i Rwan­da. Det er den hidtil mest al­vor­li­ge for­bry­del­se, som er ble­vet be­hand­let ved en svensk dom­stol. Den i dag sven­ske stats­bor­ger Cla­ver Be­rinki­di, som tid­li­ge­re var stats­bor­ger i det østafri­kan­ske land, skal iføl­ge dom­men ha­ve an­ført stør­re fol­ke­ma­eng­der, der ban­ke­de og hak­ke­de tu­sind­vis af men­ne­sker ihjel. Blandt dem var kvin­der og børn i om­rå­det Buta­re i det syd­li­ge Rwan­da. Han be­or­dre­de folk til at dra­e­be, og han var med til at slå ihjel li­ge­som de an­dre an­gri­be­re, har en fa­engs­let med­skyl­dig for­talt un­der for­hør.

Be­rinki­di blev i 2007 idømt in ab­sen­tia 30 års fa­engsel af en dom­stol i Rwan­da. Han blev se­ne­re spo­ret til Sve­ri­ge, hvor myn­dig­he­der­ne valg­te at til­ta­le ham. Over 900.000 tut­si­er og mo­de­ra­te hu­ti­er blev myr­det un­der fol­ke­mor­det i Rwan­da i 1994.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.