Hil­da Hei­ck slip­per med skra­ek­ken

BT - - NYHEDER -

Hil­da Hei­ck vend­te som jury­med­lem til Eu­ro­vi­sion Song Con­test op og ned på stem­me­sed­len og gav der­med sin fo­re­truk­ne sang den la­vest mu­li­ge pla­ce­ring. Fa­vo­rit­ten Au­stra­li­en fik så­le­des en pla­ce­ring som num­mer 26, selv om det var den sang, som det dan­ske jury­med­lem bedst kun­ne li­de. Men selv om Hil­das mis­for­stå­el­se aen­dre­de på den dan­ske jurys af­gø­rel­se, så får fejl­en ik­ke yder­li­ge­re kon­se­kven­ser. Det fast­slår den dan­ske grand­prixansvar­li­ge, Jan Lund­me, der og­så er un­der­hold­nings­chef i DR. Det var Ukrai­ne, der vandt./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.