Of­re for skud har ban­de­til­knyt­ning

BT - - NYHEDER -

To per­so­ner, der nat­ten til søn­dag blev ramt af skud i Hels­in­gør, har til­knyt­ning til en ban­de.

»Vi ef­ter­for­sker sa­gen som ban­de­re­la­te­ret, men vi ved end­nu ik­ke, om det er no­get in­ter­nt fnid­der el­ler et op­gør. Det skal vi ha­ve opkla­ret,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Hen­rik Gunst fra af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet i Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et fik nat­ten til søn­dag en an­mel­del­se om, at der var ble­vet af­fy­ret skud i en op­gang på Syd­vej i Hels­in­gør. Da po­li­ti­et an­kom, vi­ste det sig imid­ler­tid, at der var to sku­dof­re. Beg­ge er uden for livs­fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.