Vold­som­me sko­v­bran­de

BT - - NYHEDER -

De se­ne­ste uger har sto­re sko­v­bran­de ra­set i den ca­na­di­ske provins Al­ber­ta. Me­re end 80.000 er ble­vet tvun­get til at flyg­te fra de­res hjem, og myn­dig­he­der­ne har meldt om cir­ka 40 bran­de, hvoraf fle­re af dem er ude af kon­trol. Brand­va­es­net fryg­ter, at flam­mer­ne vil spre­de sig og fort­sa­et­te i fle­re uger, hvis ik­ke vej­r­g­u­der­ne er med dem. Iføl­ge for­ske­re kan bran­de­ne me­get vel va­e­re en kon­se­kvens af kli­ma­for­an­drin­ger og tem­pe­ra­turstig­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.