Vikin­ge­skib på hi­sto­risk tur til Grøn­land

BT - - NYHEDER -

Til som­mer dra­ger det dan­ske vikin­ge­skib Skjol­dun­gen ud på en seks uger lang tur for at un­der­sø­ge hi­sto­ri­en bag de skan­di­na­ver, der for 1000 år si­den bo­sat­te sig i Grøn­land. Og det bli­ver en hi­sto­risk rej­se, si­ger Jørn-Ove Jo­hann­sen fra Skjol­dun­gens bå­delaug.

»Det er før­ste gang, at et vikin­ge­skib rej­ser fra en bygd til en an­den bygd«, forta­el­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.