Narko­hund fin­der 211.000 kro­ner gra­vet ned i ha­ve

BT - - NYHEDER -

Nog­le gan­ge ud­vik­ler en sag for po­li­ti­et sig i en no­get an­den ret­ning, end der i før­ste om­gang var lagt op til. Det kan Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti skri­ve un­der på, ef­ter at en sag om hus­spek­tak­ler før­te til fun­det af en ned­gra­vet for­mue. Søn­dag blev po­li­ti­et kaldt ud til sag om hus­spek­tak­ler på en adres­se syd for Hurup i Thy. Da be­tjen­te­ne var i fa­erd med at ma­eg­le mel­lem par­ter­ne på ste­det, kom det frem, at der mu­lig­vis blev solgt narko fra adres­sen. Oplys­nin­gen fik be­tjen­te­ne til at til­kal­de en narko­hund, der gik i gang med at snu­se rundt. Den fandt dog ik­ke ulov­li­ge stof­fer, men der­i­mod 211.000 kro­ner i kon­tan­ter, der var gra­vet ned i bag­ha­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.