Ja, der må ju­ra til, når kul­tu­ren svin­der bort Nej, vi kan ta­le hin­an­den til for­nuft

BT - - DEBAT -

MADS HOLGER

ha­ve en bø­de, hvis man går og svi­ner på of­fent­li­ge ga­der og ve­je, li­ge­som man får det, hvis man gør det i sko­ven. Hvis du gril­ler i sko­ven og ef­ter­la­der alt af­fal­det, får du og­så en bø­de. Så jeg kan ik­ke se, det skal va­e­re an­der­le­des, hvad en­ten det er Dy­re­ha­ven el­ler Islands Bryg­ge. Så la­en­ge det ik­ke bli­ver im­ple­men­te­ret som en form fo r sha ri­a­lov, og der er en ba­ga­tel­gra­en­se.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL MAN

RAS­MUS BRYGGER

at ef­ter­la­de sit skrald i det of­fent­li­ge rum. Og der er åben­bart en dår­lig kultur i Kø­ben­havn og i lan­dets sto­re by­er, hvor man tror, at man kan gø­re, som man selv sy­nes. Men jeg tror ik­ke, at det er bø­der, der skal til for at lø­se det pro­blem. Det kra­e­ver, at man sa­et­ter folk på plads. Jeg tror på, vi kan ta­le hin­an­den til for­nuft.

DET NO­GET SVINERI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.