De ul­tratyn­de bli­ver s

BT - - NYHEDER -

STORTEST Det var Ap­ple, som med Ma­cBook Air star­te­de ra­e­set om at kun­ne frem­vi­se den slan­ke­ste ba­er­ba­re com­pu­ter. Si­den fulg­te In­tel op med cer­ti­fi­ce­rin­gen ”Ul­tra­book”, som fik Win­dowspc’er­ne til at smi­de en mas­se over­flø­di­ge gram. Re­sul­ta­tet i dag er, at al­le ba­er­ba­re er ble­vet tyn­de­re, Ul­tra­books el­ler ej, nog­le selv­føl­ge­lig me­re end an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.