Mo­dig ild­hund

BT - - NYHEDER -

En po­li­ti­hund sprin­ger gen­nem en ring af ild un­der et show i Gu­iy­ang, en ki­ne­sisk stor­by med cir­ka 3,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Hund­en er af ra­cen scha­e­fer, der of­te be­nyt­tes af po­li­ti­et.

Og­så i Dan­mark har po­li­ti­et i Dan­mark si­den 1907 brugt hun­de til for­skel­li­ge op­ga­ver.

De bru­ges ty­pisk til at sø­ge ef­ter sav­ne­de el­ler ef­ter­søg­te per­so­ner, samt til at le­de ef­ter blod, spyt og an­dre spor, som er ef­ter­ladt på ger­nings­ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.