Far­lig af­slø­ring

BT - - TV - 11:55 16:30 08:05 15:20 18:30 18:45 00:05-05:55 09:55 20:25 13:35 22:00

Lut­her Whit­ney er en dyg­tig hånd­va­er­ker og per­fek­tio­nist til fin­ger­spid­ser­ne. Whit­ney er mester­tyv, og ef­ter at ha­ve til­bragt nog­le år i fa­engsel be­slut­ter han at tra­ek­ke sig til­ba­ge. In­den da vil han dog af­slut­te sin lan­ge kar­ri­e­re med det stør­ste og mest spa­en­den­de kup til da­to. Nat­ten op­rin­der, og alt er plan­lagt ned til mind­ste de­tal­je. Men selv en mester­tyv kan bli­ve over­ra­sket. Wal­ter Sul­li­van er en af Was­hin­g­tons ri­ge­ste ma­end, og det er hans ejen­dom, Whit­ney har kig på. Da Sul­li­van skal på for­ret­nings­rej­se med sin hu­stru, Christy, be­nyt­ter Whit­ney lej­lig­he­den til at bry­de ind. Stor er hans over­ra­skel­se, da han op­da­ger, at Christy er ble­vet hjem­me, og at hun har en af­fa­e­re med USA’s pra­esi­dent. Hed elskov bli­ver er­stat­tet af mor­det på Christy, og ”Secret Ser­vi­ce” gør alt for at da­ek­ke over mor­det. Whit­ney lig­ger nu in­de med en død­sens­far­lig vi­den, og snart får han bå­de po­li­ti, ”Secret Ser­vi­ce” og en le­je­mor­der på hal­sen. Da de­tek­ti­ven Seth Frank bli­ver sat Med­vir­ken­de: på op­ga­ven, mista­en­ker han sin ”gam­le ven”, Whit­ney, for at ha­ve va­e­ret vid­ne til mor­det, og nu er og­så han på jagt ef­ter ham. (6’eren)

Sven­ga­li. En­gelsk ko­me­die fra 2013. The Tho­mas Crown Af­fair. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1999. Pri­de. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014.

Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Mirak­let i Viskan. Svensk dra­ma fra 2015. Sne­a­ker­he­adz.

Sam­ba. Fransk dra­ma fra 2014. Hol­lywood News Fe­ed (39). Le­go fil­men – Et klod­set even­tyr. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2014. Au­sten­land. Ame­ri­kansk-en­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2013. Kings­man: The Secret Ser­vi­ce. En­gelsk actionko­me­die fra 2014.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.