Benjamin Ver­bic Wil­li­am Kvist

BT - - SUPER LIGA -

VUR­DE­RING FC Kø­ben­havn er me­ster for 11. gang i klub­bens hi­sto­rie. Stå­le Sol­bak­ken har haft sin re­la­tivt fa­ste star­top­stil­ling gen­nem he­le sa­e­so­nen, hvor Tho­mas Dela­ney nok vil støv­su­ge de fle­ste pri­ser, når der skal de­les ud af den in­di­vi­du­el­le ha­e­der. FCK-an­fø­re­ren er der­for og­så sten­sik­ker på at bli­ve hu­sket af de fle­ste om ad­skil­li­ge år, når der ta­en­kes til­ba­ge på den­ne sa­e­son.

Men hvor­dan står det til for re­sten af FCKs guld­hold? Hvem vil skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, og hvem vil hur­tigt bli­ve glemt? BT gi­ver dig sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.