Lang vej til CL

BT - - SUPER LIGA -

VEJ­EN TIL CL

VI ANTAGER, AT

mester­ska­ber­ne i de uaf­slut­te­de liga­er en­der som, det ser ud)

2. KVALRUNDE – 14./15. JULI OG 21./22. JULI FCK ER SEEDET

og kan mø­de (hvis klub­ber­ne le­ver op til ko­ef­fi­ci­ent/se­ed­ning): The New Saints (Wa­les) el­ler Da­cia (Mol­d­ova) – af­ha­en­gig af en dra­be­lig mester­skabs­du­el i Mol­d­ova, F91 Du­delan­ge (Luxem­bourg), Zal­gi­ris (Li­tau­en), Ha­po­el Be­er-She­va (Is­ra­el), Olim­pi­ja Ljubl­ja­na (Slove­ni­en), Val­let­ta (Mal­ta), Vard­ar Skopje (Ma­kedo­ni­en), IFK Nor­rköping (Sve­ri­ge), Fe­ren­cva­ros (Un­garn), Crus­a­ders Bel­fast (Nor­dir­land), Fl­ora Tal­linn (Est­land), Zrinjski Mostar (Bos­ni­en), San­ta Co­lo­ma (An­dor­ra), Dun­dalk (Ir­land), Mla­dost Pod­go­ri­ca (Mon­te­ne­gro), SJK Se­inäjoki (Fin­land), FK Lie­pa­ja (Let­land)

3. KVALRUNDE – 28./29. JULI OG 4./5. AU­GUST FCK ER SEEDET

og kan mø­de (hvis klub­ber­ne le­ver op til ko­ef­fi­ci­ent/se­ed­ning): Skën­der­beu (Al­ba­ni­en), Ga­ra­bag Ag­dam (Aser­ba­jds­jan), AS Tren­cin (Slovaki­et), Ro­sen­borg (Nor­ge), FK Asta­na (Ka­zak­h­stan), Astra Gi­ur­giu (Ru­ma­e­ni­en), Rø­de Stjer­ne (Ser­bi­en), Di­na­mo Tbli­si (Ge­or­gi­en), FH Haf­nar­fjard­ar (Island)

4. KVALRUNDE – 18./19. AU­GUST OG 25./26. AU­GUST FCK ER IK­KE SEEDET

Kan mø­de (hvis klub­ber­ne le­ver op til ko­ef­fi­ci­ent/se­ed­ning): Olym­pi­akos (Gra­e­ken­land), Vik­to­ria Plzen (Tjek­ki­et), Salz­burg (Østrig), Cel­tic (Skot­land), APOEL (Cy­pern)

kas­siesa.ho­me.xs4all.nl

KILDE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.