Vej­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I min­dre lan­de har vej­ret ik­ke den sto­re be­tyd­ning i for­hold til for­del af hjem­me­ba­ne, men ta­ger man eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger, så er sa­gen en an­den. Et ly­sen­de ek­sem­pel er Trom­søs kamp mod Chel­sea i 1997. Den­gang hav­de Chel­sea en ita­li­ensk trio i form af Gi­an­luca Vi­al­li, Gi­an­fran­co Zo­la og Ro­ber­to Di Mat­teo, som na­ep­pe var vant til sne­storm.

Men det blev Chel­sea budt i det nord­nor­ske, og der fin­des helt le­gen­da­ri­ske bil­le­der fra kam­pen, hvor Vi­al­li står og prø­ver at få var-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.