Sank­tio­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et sta­dion uden til­sku­e­re gi­ver en ma­er­ke­lig stem­ning til en fod­bold­kamp og gør for­de­len af hjem­me­ba­ne mar­kant min­dre. Det sker fra tid til an­den, at kam­pe af­vik­les uden til­sku­e­re el­ler bli­ver flyt­tet til et an­det sta­dion langt po­k­ker i vold på grund af sank­tio­ner el­ler ude­fra kom­men­de om­sta­en­dig­he­der så­som krig, hvil­ket vi se­ne­st har set i Ukrai­ne. Hvis der spil­les helt uden til­sku­e­re, be­ty­der det me­re i ne­ga­tiv ret­ning for hjem­me­hol­det, end hvis de må flyt­te til et na­er­lig­gen­de sta­dion, men dog har lov til at få til­sku­e­re med til kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.