DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aar­hu­si­a­ne­ren Hen­rik Heck­len stod for et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt re­sul­tat nat­ten til man­dag, da han blev num­mer to i den sto­re SCOOP-tur­ne­ring på Po­kerStars og der­med vandt in­tet min­dre end tre mil­li­o­ner kro­ner for den pla­ce­ring.

Det lå el­lers ik­ke i kor­te­ne, at det skul­le bli­ve en top­pla­ce­ring for Hen­rik Heck­len, da han blot to ti­mer in­de på fi­na­le­da­gen var sidst blandt de 22 til­ba­ge­va­e­ren­de spil­le­re, men ef­ter et par vund­ne all ins kom han til­ba­ge - og der­fra gik det slag i slag, indtil der kun var to spil­le­re til­ba­ge.

Her faldt af­gø­rel­sen re­elt set, da Hen­rik Heck­lens mod­stan­der fra Slove­ni­en kald­te hans bluff i fi­na­lens af­gø­ren­de hånd, og der­med røg chan­cen for før­ste­plad­sen og 4,5 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner - men an­den­plad­sen og tre mil­li­o­ner kro­ner er trods alt et gan­ske flot pla­ster på sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.