1,68

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­er­ter­ne fra Rusland har få­et for­sta­er­k­ning fra NHL, og si­den blandt an­dre Ale­xan­der Ove­chkin er kom­met til, har rus­ser­ne set skra­em­men­de sta­er­ke ud. I går kun­ne man end­da til­la­de sig at spa­re lidt på kra­ef­ter­ne mod Nor­ge, så al­le var helt klar til den­ne kamp. Det er ret vig­tigt at bli­ve blandt de to før­ste, så man und­går Fin­land og Canada i kvart­fi­na­len, og på egen is skal det rus­si­ske mand­skab va­e­re mindst en klas­se over det sven­ske hold, som ik­ke har im­po­ne­ret og se­ne­st ik­ke var uhel­di­ge med at slå Schweiz i over­tid. Lig­ner et sik­kert 1-tal.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.