4,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ha­en­ge­par­ti­et i Pre­mi­er Le­ague, som godt kun­ne lig­ne en po­int­de­ling. Man­che­ster Uni­ted skal bru­ge uaf­gjort for at snup­pe fem­te­plad­sen, som kan bli­ve vig­tig, hvis man ik­ke vin­der FA Cup. Der­for er der gra­en­ser for, hvor me­get man kan sa­el­ge den­ne kamp før FA Cup-fi­na­len, og man skal op imod et Bour­ne­mouth-hold, som kan spil­le frit ef­ter en flot sa­e­son, hvor man for­må­e­de at bli­ve op­pe. Det kan selv­føl­ge­lig ta­le imod kryd­set, men mod­sat vil Bour­ne­mouth gi­vet­vis ger­ne slut­te sa­e­so­nen flot af med po­int i den­ne kamp. Til od­dset skal det i hvert fald prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.