Så­dan kla­re­de dan­sker­ne sig

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

Lars El­ler

Har for al­vor fun­det kamp­for­men, og bli­ver ba­re bed­re og bed­re for hvert skøjte­tag. Den per­fek­te styr­mand i Dan­marks første­ka­e­de og fortje­ner at kry­dre ind­sat­sen med en scor­ing.

Ste­fan Las­sen

Vir­ke­de lidt fra­va­e­ren­de og mi­ste­de fle­re gan­ge puck­en i egen zo­ne. Syv kam­pe på 10 da­ge har må­ske sat si­ne spor, men Las­sen har nok VM-er­fa­ring til at kun­ne gø­re det bed­re i så­dan en kamp.

Ni­ck­las Jen­sen

Spil­ler nok al­le­re­de nu for at im­po­ne­re New York Ran­gers, og mon ik­ke de har set et par ting un­der VM, de ger­ne vil na­er­stu­de­re? Kom igen på må­l­tav­len, og hans tek­ni­ske kva­li­te­ter fik mas­ser af al­bu­e­rum.

Mat­hi­as Bau Han­sen

Brug­te en­de­lig sin fy­sik til at gø­re ondt på mod­stan­de­ren. Han og re­sten af dan­sker­ne glem­te dog af og til de­res de­fen­si­ve plig­ter, mens det of­fen­si­ve fyr­va­er­ke­ri stod på. Al­le hold er far­li­ge med frit lej­de.

Mor­ten Poulsen

Bru­ger nog­le gan­ge den hal­ve is­fla­de til at ven­de, men han lø­ser den op­ga­ve, han bli­ver sat på - om det så er for­an mål i po­wer­play el­ler som ar­bejds­he­st i tred­je­ka­e­den.

Mar­kus Laurid­sen

Fedt at se en ba­ck, der for al­vor tør og kan sky­de fra blå linje i ek­sem­pel­vis po­wer­play, men at få en ud­vis­ning for at lø­be med en kna­ek­ket stav er sim­pelt­hen uac­cep­ta­belt på VM-ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.