DAN­MARKS VEJ TIL KVART­FI­NA­LEN

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

DA OPGØRENE mel­lem Tjek­ki­et-Schweiz og Let­landNor­ge først spil­les i dag, må de dan­ske spil­le­re va­eb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, in­den de ken­der den vi­de­re VM-ska­eb­ne. Men ef­ter 4-1-sej­ren i or­di­na­er tid mod Ka­sak­h­stan i af­tes, kom­mer Dan­mark i kvart­fi­na­len, hvis Schweiz IK­KE vin­der over Tjek­ki­et i or­di­na­er tid.

DET ER ALT­SÅ IK­KE NOK for schweizer­ne, at de hen­ter et el­ler to po­int i over­tid og straf­feslag. Kun tre po­int til al­pelan­det ef­ter or­di­na­er tid kan fortra­en­ge Dan­mark fra en plads i kvart­fi­na­len og blandt ver­dens ot­te bed­ste is­ho­ck­ey­na­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.