ST­EF­FEN DAMS REGN­SKAB PÅ BT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPILLENE PÅ BT.DK/SEKTION/BETTING 2016: An­tal spil: 135 Til­ba­ge­be­ta­ling: 112,2 pro­cent Ge­vinst: 3.293 kro­ner To­talt: An­tal spil: 2.746 Til­ba­ge­be­ta­ling: 105,7 pro­cent Ge­vinst: 28.314 kro­ner SPILLENE I BT (SIK­RE, FAVORABEL OG LANGSKUD) 2016: An­tal spil: 408 Til­ba­ge­be­ta­ling: 103,5 pro­cent Ge­vinst: 1.454 kro­ner To­talt: An­tal spil: 4.513 Til­ba­ge­be­ta­ling: 102,8 pro­cent Ge­vinst: 12.669 kro­ner Spil på bt.dk er ved det an­giv­ne be­løb ef­ter spil­let. Ty­pisk mel­lem 100 kro­ner og 500 kro­ner. Spillene i BT er reg­net ud fra 100 kro­ner pr. va­ed­demål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.