Yen

BT - - NYHEDER -

Sch­midt op­ma­er­k­som på, at små pi­ger ver­den over ik­ke har så go­de chan­cer for at op­le­ve de­res fem års fød­sels­dag som dren­ge, og at pi­ger­ne ge­ne­relt le­ver et me­re usik­kert liv. ’Pi­ge­fod­bold er bad ass’ »De go­de nyhe­der er, at det er ble­vet me­get bed­re. De dår­li­ge nyhe­der er, at der sta­dig er ut­ro­lig langt igen,« sag­de hun.

Ru­fus Gif­ford sag­de, at det nor­malt be­trag­tes som nedsa­et­ten­de, hvis man si­ger om en mand at han spil­ler fod­bold som en pi­ge.

»Men det skal der la­ves om på. Pi­ge­fod­bold er bad ass,« be­dy­re­de han til stor ju­bel.

Fod­bold­t­ur­ne­rin­ger­ne skal ver­den rundt og en­de i New York. Bag pro­jek­tet står Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, FN og or­ga­ni­sa­tio­nen Eir Soc­cer. Det bak­kes op af en ra­ek­ke for­e­nin­ger, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som tror på, at sport kan no­get helt sa­er­ligt, når det hand­ler om at ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger for pi­ger ver­den over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.