KOM TIL UDSOLGT PRISFEST MED BT

BT - - NYHEDER - Hvor bli­ver Blixen­pri­sen af­holdt i år? A: B: Så­dan gør du:

Den 27. maj 2016 bli­ver den dan­ske bog­bran­che hyl­det, når Den Sor­te Di­a­mant la­eg­ger lo­ka­ler til den dan­ske lit­te­ra­tur­pris­fest Blixen­pri­sen. Du kan li­ge nu vin­de 3 bil­let­ter til den el­lers ud­solg­te prisfest! Det ene­ste, du skal gø­re for at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen, er at sva­re på spørgs­må­let og sen­de en SMS med dit svar se­ne­st den 23. maj. I Dron­nin­ge­sal­gen på Den Sor­te Di­a­mant, Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek I Fri­mu­rer­for­e­nin­gens lo­ka­ler på Øster­bro Send en sms med dit svar til 1929 med ko­den ‘PRIS’ mel­lem­rum dit svar, fx PRIS A.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.