For­fra og bag­fra i Can­nes

BT - - NYHEDER -

KVIN­DER I FO­KUS Hvor­dan ska­ber man størst mu­lig op­ma­er­k­som­hed om sin nye film? For spa­ni­e­ren Pedro Al­modóvar lå sva­ret li­ge for. Han hev fem smuk­ke sku­e­spil­le­rin­der frem, og det blev ren guf for de man­ge fo­to­gra­fer på film­festi­va­len i Can­nes i går. De fem, flot kla­ed­te spa­ni­e­re i stilet­ter og kjo­ler stil­le­de vel­vil­ligt op i blitzly­set. Først po­se­re­de de for­fra – og der­na­est bag­fra. Og så var der straks skabt in­ter­es­se og op­ma­er­k­som­hed om dra­ma­et ’Julie­ta’.

66-åri­ge Pedro Al­modóvar er til Can­nes Film Festi­val med sin 20. film.

’Julie­ta’ er in­spi­re­ret af tre novel­ler fra Ali­ce Mun­ros bog ’Ru­naway’. Fil­men hand­ler om Julie­ta, der bor i Madrid. Hun har li­ge mi­stet sin mand, Xo­an, og hen­des dat­ter Antía er stuk­ket af hjem­me­fra kort ef­ter sin 18-års fød­sels­dag. Uden for­kla­ring. Julie­ta for­sø­ger på al­le må­der at fin­de sin dat­ter, men det ene­ste, hun fin­der ud af, er, hvor lidt hun egent­lig ken­der hen­de.

Pedro Al­modóvar har la­vet film si­den 1980 og har blandt an­det tid­li­ge­re va­e­ret i Can­nes med film som ’Vol­ver’ (2006) og ’The Skin I Li­ve In’ (2009).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.