Nej, au pai­rer er of­te bil­lig ar­bejds­kraft

BT - - NYHEDER -

JAKOB BANG

sig va­ek fra sit op­rin­de­li­ge for­mål. Dem, som kom­mer som au pair til Dan­mark i dag, er ik­ke fra Eu­ro­pa. Det klas­si­ske bil­le­de af en au pair som en fransk kvin­de, der øn­sker at la­e­re den dansk kultur at ken­de, ek­si­ste­rer ik­ke me­re, da 80 pct. af au pair-pi­ger­ne kom­mer fra Fi­lip­pi­ner­ne. Nog­le si­ger end­da: »Har du en fi­lip­pi­ner bo­en­de?«, for­di de har en au pair.

ORD­NIN­GEN HAR UD­VIK­LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.