Do­rer

BT - - NYHEDER -

is­me. Men kvin­der skal ik­ke til­pas­se sig så­dan et mil­jø. Det er be­stem­te ma­ends op­før­sel, der skal aen­dres. Nok er nok, straf­fri­he­den er slut.«

Det fran­ske nyheds­bu­reau AFP no­te­rer, at bre­vet of­fent­lig­gø­res, ef­ter at en dom­stol i for­ri­ge uge åb­ne­de en sag med fle­re be­skyld­nin­ger om sexchikane mod den nu tid­li­ge­re na­est­for­mand i par­la­men­tet, De­nis Baupin.

53-åri­ge Baupin har in­da­edt be­na­eg­tet be­skyld­nin­ger­ne.

Iføl­ge ra­dio­sta­tio­nen RFI skal chi­ka­nen ha­ve stå­et på i fle­re år, og det er ot­te kvin­der, der fø­ler sig kra­en­ket.

Og­så fi­nans­mi­ni­ster Mi­chel Sa­pin har få­et ører­ne i ma­ski­nen. En kvin­de­lig jour­na­list har be­skyldt ham for at ha­ve kra­en­ket hen­de på det år­li­ge øko­no­mi­ske forum i Da­vos i Schweiz i 2015.

Hun har sagt, at da hun bø­je­de sig ned for at sam­le en kug­le­pen op, trak han i ela­stik­ken på hen­des trus­ser.

Det har fi­nans­mi­ni­ste­ren be­na­eg­tet, men si­den har Sa­pin er­kendt, at ja, han holdt om hen­des ryg og fik sagt no­get ’upas­sen­de’, skri­ver AFP. Stu­epi­ge Den fran­ske mag­te­li­tes op­tra­e­den over for kvin­der kom sa­er­ligt i fo­kus i 2011, da Frank­rigs tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster og den­gang mu­li­ge pra­esi­dent­kan­di­dat for so­ci­a­li­ster­ne, Dominique Strauss-Kahn, måt­te for­la­de po­sten som IMF-chef på grund af en skan­da­le med en stu­epi­ge på et ho­tel i New York. Se­xover­fald Stu­epi­gen be­skyld­te ham for se­xover­fald, og han blev hen­tet ud af et fly i New Yor­ks luft­havn af po­li­ti­et. For­lig Han blev dog ik­ke dømt for no­get, da hans og stu­epi­gens ad­vo­ka­ter ind­gik et for­lig.

ONS­DAG 18. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.