He­le Dan­marks Hil­da

BT - - NAVNI -

70 ÅR I MOR­GEN Det er sva­ert at si­ge Hil­da uden og­så at si­ge Keld – el­ler er det om­vendt? Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er der ta­le om et mak­ker­skab, der i så­vel pri­vat­li­vet som i det sto­re pu­bli­kums be­vidst­hed er ubry­de­ligt. Der stod in­tet i kor­te­ne om show­biz, da lil­le Hil­da Ni­el­sen vok­se­de op i lands­by­en Nyrup på Midtsja­el­land. Hel­ler ik­ke, da hun i 1954 kom til Kø­ben­havn og be­gynd­te i 2. klas­se på Val­by Sko­le. Til gen­ga­eld var der en dreng, der tid­ligt vi­ste in­ter­es­se for hen­de. Han hed Keld Hei­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.