Bas­sist dø­de på sce­nen

BT - - TV/RADIO -

SID­STE KONCERT så hel­dig at la­ve det, hun el­ske­de, til det al­ler­sid­ste af hen­des liv og kar­ri­e­re,« si­ger hun iføl­ge The In­de­pen­dent.

»The At­lan­ta Symp­ho­ny Or­che­stra var vir­ke­lig vel­sig­net af at ha­ve Ja­ne som en del af vo­res fa­mi­lie i de sid­ste 71 år, og vi vil al­le sav­ne hen­des li­den­skab, vi­ta­li­tet, ånd og ut­ro­li­ge ta­lent.«

Ja­ne Litt­le nå­e­de at spil­le un­der le­del­se af fle­re ver­dens­be­røm­te di­ri­gen­ter som for ek­sem­pel Igor Stravin­sky, Aa­ron Co­pland og Pi­er­re Mon­teux. LØSNINGER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 27. Mel­lem: 40, Sva­er: 156

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.